Denne side bruger cookies, der bruges til at gøre din oplevelse på nettet bedre.

Tønder Medborgerhus har til huse Østergade 63 A i et tidligere kollegium ved Tønder Seminarium. Bygningen kaldes også Klosteret.

I dag fremstår bygningen som et smukt hus, hvor flotte detaljer fra tiden som kollegium er bevaret. Medborgerhuset er indrettet med god tilgængelighed for alle, og er suppleret med elevator og gode opholdsarealer og parkeringsmuligheder. Desuden findes der en krolfbane i haven.

Medborgerhuset danner ramme om et bredt udbud af kulturelle tilbud. Huset ejes af Tønder kommune og drives med tilskud fra kommunen af en selvstændig fond med en bestyrelse, der varetager Medborgerhusets interesser.

Husets formål

Vi vil skabe muligheder, åbne døre og danne rammer om aktiviteter, arrangementer og mødevirksomhed for borgerne i Tønder Kommune. Huset håber hermed at være med til at vedligeholde, forny og udvikle kulturlivet i Tønder.

Lokaler stilles til rådighed for foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner til debataftener, temaaftener, møder, aktiviteter m.m. Huset vil blive bygget op omkring brugernes ønsker og behov. Så har du en ide eller et ønske, så kom forbi eller ring/mail til os. Vi vil gerne være behjælpelige med at få dine ideer ført ud i livet.

Huset stiller ikke lokaler til rådighed for kommercielle arrangementer/møder eller private formål.

Kontortræffetid er mandag fra kl. 10.00-12.00, tirsdag til fredag fra k.l 8.00-10.00. Tlf: 21349828 Booking af medborgerhusets lokaler på e-mail: tondermedborgerhus@gmail.com

Daglig leder er administrativkulturmedarbejder Aase-Lene L. Madsen.