Denne side bruger cookies, der bruges til at gøre din oplevelse på nettet bedre.

TØNDER MEDBORGERHUS

 

Ordensregler v. benyttelse af Tønder Medborgerhus.

 

Medborgerhusets åbningstider

Alle hverdage Fra kl. 08.00 til Kl. 21.45 I weekends og skoleferier er Medborgerhuset lukket.

Ved særlige arrangementer kan der, af den daglige leder, gives tilladelse til brug af huset uden for Medborgerhuset anførte åbningstider.

Lokalebestilling

Bestilling af lokaler foregår efter princippet: ”først til mølle”. Lokale bestilles ved henvendelse på tondermedborgerhus@gmail.com og effektueres af den daglige leder.

Lederens aktuelle træffetid er, sammen med lokalebestillinger, påført opslagstavlen i hall.

Lånenøgle

Ved lån af husets nøgler kvitterer udlåner skriftligt og accepterer samtidig erstatning ved tab af pågældende nøgle samt omkostninger til udskiftning af det anvendte låsesystem. Udlåner modtager kvittering ved aflevering af nøgle.

Adfærd i Tønder Medborgerhus.

Brugeren optræder ansvarsfuldt overfor husets interiør og løsdele.

Efter brug af lokale efterlades det i ordentlig stand, herunder oprydning, evt. vinduer lukkes, regulering på varmetermostat (stilles på 2) borde tørre af og stole stilles på plads.

Brugeren melder til Lederen om eventuelle skader opstået på interiør og løsdele.

Stearinlys slukkes, af hensyn til brandfare.

Anvendt service vaskes op i opvaskemaskine i tekøkken. Efter opvask stilles service oa. i de forefindende køkkenskabe.

Andet affald bringes til affaldscontainer og de opstillede sorteringskasser.

I henhold til gældende miljøkrav, må vore køkkener kun anvendes til te/kaffebryg, anretning af kolde, evt. lune retter. Der må ikke fremstilles varme retter i vore køkkener.

Der betales 10 kr. for brug af køkkenet, i forbindelse med lån af et lokale.

Køleskabes tømmes for medbragte madvare umiddelbart efter lokalebrug Affald.

Den enkelte bruger er forpligtiget til, i enhver henseende, at benytte de opstillede container/ sorteringskurve der er opstillet ude/ indendørs.

Rygning.

Tobaksrygning er forbudt i Tønder Medborgerhus.

Alkohol.

Der er 0-alkohol i kommunens bygninger, således også i I Tønder Medborgerhus, med enkelte undtagelser som f.eks. Ved særlige festlige lejligheder (det kan være et personalearrangement, eller et fagligt arrangement)! Hvilket er meddelt den daglige Leder inden lokalebrug

Parkering.

Biler og andet form for køretøjer må kun parkeres i de anviste parkeringsbåse. Efter an-visning af brandmyndighederne. Tønder Medborgerhus kan aldrig blive gjort ansvarlig ved tildeling af parkeringsbøder i området.

Sanktioner

Såfremt en bruger ikke overholder de ovennævnte ordensregler, kan den pågældende bruger blive bortvist, evt. opnå karantæne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen