Links til foreninger der bruger medborgerhuset.

Tønder Frivilligcenter: www.frivilligcentertoender.dk

Broen Tønder: http://broen-danmark.dk/tonder

Natteravnene:  http://tønder.natteravnene.dk

AA: http://dkaa.dk/find-aa-moder

SIND: www.sind.dk/toender 

Kræftens Beskæmpelse: http://kraeftensbekaempelse-toender.dk

Danmarks Naturfredningsforening: www.dn.dk/Default.aspx?ID=2054

Lystfiskerne: www.vidaa.dk 

Økonomisk rådgivning Dansk Folkehjælp: https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/gaeldsradgivning/

Multistedet 15+: https://www.facebook.com/MultiStedet15/?fref=ts

Unge for ligeværd: http://ufl-toender.dk/